سامانه تفکیک از مبدا تحت ویندوز


فعالیت های ساختمانی در هر جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده و میزان آن رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد. مدیریت پسماندها (ناشی از تخریب، ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی) به دلیل حجم بالای تولید و پتانسیل آلایندگی، جزء لاینفک مدیریت پسماند شهری می باشد.
از این جهت شهرداری ها باید در راستای وظایف محوله بر اساس قانون مدیریت پسماندها- مصوبه سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و شیوه نامه ابلاغی از سوی سازمان شهرداری های وزارت کشور نسبت به مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش، دفع و آموزش و اطلاع رسانی در شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند .