نگهداری و تعمیرات مدیریت دارایی فیزیکی


نظام نگهداری و تعمیرات علی­رغم آن­که علمی است نو، یکی از مهم­ترین بخش­های سازمان­ها و شرکت­ها محسوب می­گردد. دلیل آن نیز نقش قابل توجه این بخش در افزایش بازدهی مالی و تولیدی آن سازمان می­باشد. آن­چه که امروزه به عنوان نظام نگهداری و تعمیرات تعریف می­گردد، مجموعه­ای از فعالیت­ها جهت شناخت، پیش بینی و پیشگیری خرابی و جلوگیری از توقف­ تجهیزات و امکانات موثر در تولید، با رویکردی اقتصادی است.

شاید مهم­ترین موضوع در دنیای امروز، تولید محصولات با کیفیت و افتصادی است که در این مسیر تجهیزات تولید یکی از مهم­ترین بخش­هاست. تجهیزات تولید با گذشت زمان با مسائلی از قبیل استهلاک، تنش­های تدریجی و ناگهانی، قطع برق و استفاده­های بیشتر از حد ظرفیت دستگاه و یا  کاهش کارایی تجهیز  روبرو می­باشند. این مسائل باعث کاهش بازدهی و در نتیجه کاهش در کمیت و کیفیت تولیدات و به تبع آن تولید محصولات معیوب بیشتر، افزایش محصولات نیمه تمام و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصولات می­گردند.

نکته حائز اهمیت در این میان، تدریجی و غیر ملموس بودن افزایش هزینه­هاست. از آن­جایی که به صورت معمول هزینه­های مربوط به تعمیرات تجهیزات به صورت یک رده مجزا در صورت حساب­های مالی مورد توجه قرار نمی­گیرند، در نتیجه گزارشات مالی لازم در این راستا موجود نمی­باشد. نکته نگران کننده دیگر آن است که، بسیاری از هزینه­های ناشی از خرابی در تجهیزات به صورت پنهان باعث کاهش در بهره­وری می­گردند. به عنوان مثال خواب یک تجهیز در یک شیفت کاری علاوه بر هزینه­هایی که جهت تعمیرات تجهیز خواهد داشت ضررهای فراوانی به علت عقب افتادگی تولید، هزینه نیروی انسانی، احتمال تولید ضایعات، هزینه نارضایتی مشتری از تعویق در تحویل محصول و بسیاری دیگر از این دست هزینه­ ها، وارد می­نماید.

شناخت نیاز به نگهداری و تعمیرات به موقع باعث تولید روش­های فراوانی برای تحقق ایده ((پیشگیری بهتر از درمان است)) شد.در این حین بود که  انجام بازرسی­های بیشتر، تعویض قطعات بیشتر، هزینه قطعات بیشتر و همچنین هزینه تعمیرکار بالاتر را به سازمان­ها و شرکت­های صنعتی تحمیل می­کرد. این امر نیز مورد پژوهش دقیق کارشناسان جهانی قرار گرفت و به ابداع روش­هایی انجامید که به وسیله آن نقطه بهینه اقتصادی حجم فعالیت­های تعمیر و نگهداری را می­توان یافت.

گزارشات فنی و تخصصی


استخراج انواع گزارشات مدیریتی با توجه به اطلاعات ثبت شده در نرم افزار:

  • علل خرابی : تعداد و زمان صرف شده برای هریک از علل اصلی خرابی براساس نمودار پارتو (Pareto chart)
  • علل تاخیر: محاسبه و نمایش علل تاخیر در انجام کارهای نت نسبت به زمان برنامه ریزی شده
  • کاردکس دستگاه: گزارش سابقه ماشین و شرح جزییات هر تعمیر
  • تعمیرات باز: نمایش درخواست های در دست اقدام و سرویس هایی که زمان سررسید آن شده است
  • شاخص های عملکردی نت (MTTR,MTBF,MTTF,MTBM و..) به صورت نمودار
  • اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) و محاسبه شاخص های زمان دردسترس، مقدار تولید براساس زمان استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی