نگهداری و تعمیرات


کاهش قیمت تمام شده، مدیریت دانش و کمک به برنامه ریزی
ترین بخشهای یک واحد تولیدی است که نقش بسزایی در رسیدن سازمان به اهدافش دارد اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و عدم توجه به این بخش می تواند ضربات جبران ناپذیری به یک واحد تولیدی وارد نماید. یکی از دلایل عدم توجه مدیران به این واحد  پنهان بودن هزینه تحمیلی آن بوده است، لذا این نرم افزار جامع مدیریت صنعت در وهله اول به دنبال برنامه ریزی مناسب در این بخش و کاهش خرابی بوده و در وهله دوم با نمایان ساختن هزینه های پنهان این بخش امکان تصمیم مناسب و بهنگام را برای مدیران ایجاد می‌کند تا بتوانند به بهترین شکل این بخش را مدیریت کنند.
نیازها و مشکلات
مسئله اصلی که در حوزه نگهداری و تعمیرات (در صنایع ایران) ملموس به نظر می رسد کمبود فرهنگ سازمانی به دلیل عدم آگاهی کافی و اشراف که ناشی از نگاه اشتباه به این حوزه است، به این معنا که اولا بخش قابل توجهی از هزینه های نت پنهان هستند و در اسناد حسابداری خود را نشان نمیدهند مانند هزینه های کیفی توقف ماشین آلات، نارضایتی مشتریان، استهلاک و… ثانیا هزینه های مربوط به تعمیرات به عنوان سربار در سازمان پذیرفته شده و تلاش چندانی در جهت کاهش و بهینه نمودن این هزینه ها صورت نمی گیرد.